Photo Gallery

14.10.2016
Դոնի Ռոստովում ՀՀ գլխավոր հյուպատոս Վարդան Ասոյանը հանդիպումը Դոնի Ռոստովի քաղաքապետ Սերգեյ Գորբանի հետ

01.09.2016
ՀՀ գլխավոր հյուպատոս Ասոյանի հանդիպումը Ռոստովի նահանգապետի հետ

11.06.2014
աշխատանքային այց Արխանգելսկի նահանգ

24.03.2014
աշխատանքային այց Պսկովի նահանգ

14.10.2011
arxiv5

13.10.2011
arxiv4

13.10.2011
foto

MFA RA
official website
Dual
citizenship
Electronic
visa
Visa
applications